English is easy - Tiếng Anh thật đơn giản

Yêu tiếng Anh, mong cải thiện tiếng ANh của bản thân, giúp mọi người yêu tiếng Anh hơn

QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH552

  QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

  Share

  chuonchuon
  Little Newbie
  Little Newbie

  Nữ
  Tổng số bài gửi: 2
  Age: 21
  Đến từ: ĐăkNông
  Công việc/sở thích: Student/ Explore beauty of English
  Kinh nghiệm: 2148
  Danh vọng: 2
  Registration date: 27/11/2009

  Rất hay QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

  Bài gửi by chuonchuon on Fri Nov 27, 2009 9:33 pm

  QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH


  Trọng âm là chìa khoá kỳ diệu để hiểu được tiếng
  Anh. .Những người bản xứ sử dụng trọng âm rất tự nhiên, đến mức
  thậm chí bản thân họ cũng không biết là mình đang dùng chúng. Người học tiếng Anh, trong đó có người VN, nếu không phát âm đúng trọng âm, khi giao tiếp bằng tiếng Anh
  với người bản xứ, thường gặp phải 2 vấn đề sau :
  1. Rất khó để hiểu người ta đang nói gì, đặc biệt là những ông tây, bà tây nói rất nhanh.
  2. Và ngược lại, các ông tây, bà tây đó cũng cảm thấy rất khó
  để hiểu mình.
  Quy tắc
  A.Trọng âm trong từ

   -Có 2 quy tắc rất đơn giản
  1. Một từ chỉ có một trọng âm . Nếu bạn nghe thấy 2 trọng âm, tức là các bạn đã nghe thấy 2 từ.(tuy trong tiếng Anh có trọng âm "
  thứ cấp" trong những từ dài, nhưng nó nhẹ hơn nhiều so với
  trọng âm chính, và chỉ được sử dụng trong các từ dài.)
  2. Chỉ đánh trọng âm trên nguyên âm.
  Dưới đây là một số quy tắc, phức tạp hơn , giúp bạn có thể tìm được cách đánh trọng âm trong tiếng Anh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vẫn có những ngoại lệ (thế mới
  gọi là tiếng Anh.). Nó hữu ích hơn nhiều so với việc đánh trọng âm một cách tuỳ hứng tự nhiên
  đấy.
  1 Đánh trọng âm lên âm tiết đầu tiên
              + Của những danh từ có 2 âm tiết (phần tớ in hoa là phần trọng âm của từ )

  PRESent, EXport, CHIna, TAble
           + Của
  những tính từ có 2 âm tiết
  PRESent, SLENder, CLEVer, HAPpy
  2.Đánh trọng âm lên âm tiết cuối ,của
            + động từ có 2 âm tiết
  to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN
  3,Đánh trọng âm vào những âm đứng thứ 2 từ cuối lên của những từ :
  +kết thúc bằng -ic
  GRAPHic, geoGRAPHic, geoLOGic
  +kết thúc bằng -sion hoặc -tion
  teleVIsion, reveLAtion
  4 Đánh trọng âm vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên
  +từ kết thúc bằng -cy,-ty,-phy,-gy
  deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy
  +từ kết thúc bằng -al[/i]
  CRItical, geoLOGical
  5 Từ ghép
  Với danh từ ghép, trọng âm được đánh dấu vào phần thứ 1
  BLACKbird, GREENhouse
  Với tính từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ 2
  bad-TEMpered, old-FASHioned
  Với động từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ 2
  to underSTAND, to overFLOW


  Quy tắc đánh dấu trọng âm cho danh từ, động từ,
  tính từ
   


  Quy tắc đánh dấu trọng âm cho danh từ, động từ,
  tính từ
   


  Quy tắcTrước hết, chúng ta chia các từ trong tiếng anh
  thành hai loại : simple word và complex word. Simple word là những từ không có
  preffix và suffix. Tức là từ gốc của một nhóm từ đấy. Còn Complex word thì
  ngược lại , là từ nhánh.

  I. Simple Word:
  1. Two-syllable words: Từ có hai âm tiết:
  Ở đây sự lựa chọn rất đơn giản hoặc trọng âm sẽ nằm ở âm tiết đầu, hoặc âm tiết
  cuối.
  * Trước hết là qui tắc cho ĐỘNG TỪ và
  TÍNH TỪ
  :
  +) Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hoặc nó tận cùng bằng
  hơn một phụ âm thì nhấn vào âm tiết thứ 2:

  Ví dụ: apPLY - có nguyên âm đôi
  arRIVE- nguyên âm đôi
  atTRACT- kết thúc nhiều hơn một phụ âm
  asSIST- kết thúc nhiều hơn một phụ âm

  + Nếu âm tiết cuối có nguyên âm ngắn và có một hoặc không có phụ âm cuối thì
  chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1.
  Ví dụ:
  ENter - không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn (các bạn xem ở
  phần phiên âm )
  ENvy-không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn
  Open
  Equal
  Lưu ý: rất nhiều động từ và tính từ có hai âm tiết không theo qui tắc (tiếng
  anh mà, có rất nhiều qui tắc nhưng phần bất qui tắc lại luôn nhiêù hơn). ví dụ
  như HOnest, PERfect (Các bạn tra trong từ điển, lấy phần phiên âm để biết thêm
  chi tiết)

  * Qui tắc cho DANH TỪ:
  + Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết đầu:
  MOney
  PROduct
  LARlynx
  + Nếu không thì nhấn vào âm tiết thứ 2:
  balLOON
  deSIGN
  esTATE
  2. Three-syllable words:
  Những từ có 3 âm tiết:
  Qui tắc đối với ĐỘNG TỪ/ TÍNH TỪ:
  + Nếu âm tiết cuối là nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc tận cùng bằng hơn một
  phụ âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết cuối:
  ex: enterTAIN
  resuRECT

  + Nếu âm tiết cuối là nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết giữa, nếu âm tiết
  giữa cũng là nguyên âm ngắn thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1.
  Như vậy đối với từ có 3 âm tiết, chúng ta sẽ chỉ nhấn vào âm tiết nào là nguyên
  âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu.

  Qui tắc đối với DANH TỪ:
  Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối trở về trước
  + Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG đc nhấn
  + Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi
  thì nhấn vào âm tiết thứ 2:
  Ex: poTAto
  diSASter

  + Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng
  nhiều hơn một phụ âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1:
  Ex:QUANtity
   
   

   Hôm nay: Wed Oct 07, 2015 3:19 pm